Ogłoszenie

Treść

Ogłoszenie

o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego na 2021 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557 z późn.zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia


Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności :

1)    szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego,

2)    sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego,

3)    badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego,

4)    sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju (w tym badania na użytek własny) w :

a)    Zakład Masarski Helena i Stefan Romanowscy, Miliszewy 58, 87-408 Ciechocin

b)    na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

5)    badanie mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego,

6)    sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w następujących zakładach:

a) Zakład Masarski Helena i Stefan Romanowscy, Miliszewy 58, 87-408 Ciechocin

7)    pobieranie próbek do badań w :

a)      Zakład Masarski Helena i Stefan Romanowscy Miliszewy 58, 87-408 Ciechocin

b)      PPH „HETMAN” Spalarnia w Olszówce, 87-400 Golub-Dobrzyń

c)    oraz w gospodarstwach na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego

8)    badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego,

9)    prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego,

10) niektórych czynności pomocniczych w gospodarstwach na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w ramach monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonywania zadań z danego zakresu:

1) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – 10 osób

2) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 6 osób

3) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 12 osób

4) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 3 osoby

5) badania mięsa zwierząt łownych – 3 osoby

6) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia – 3 osoby

7) pobierania próbek do badań – 3 osoby

9) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni – 6 osób

10) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 12 osób

11) osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych – 4 osoby

 

Termin (okres) realizacji zadań:

Zadania będą realizowane od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych, chętnych do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w terminie do 14 grudnia 2020 r. 

1) osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Brzozowa 9 w godz. 7:30 – 15:30 

z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych

2) drogą mailową na adres: golubdob.piw@wp.pl 

3) listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Brzozowa 9, 87-400 Golub-Dobrzyń

Liczy się data wpływu do Urzędu.


Termin zapoznania się ze zgłoszeniami


Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 15.12.2020 r.

 

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Dodatkowe informacje

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postepowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Dokumenty do pobrania:

·         Druk zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

·         Oświadczenie Wyznaczonego 

 

 

Golub-Dobrzyń, dnia 27.11.2020 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij