Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Treść

   Deklaracja dostępności
   

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Golubiu Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej         BIP - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu.
       


       

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-04.


       


           Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:      


       

      
               

Treści niedostępne:


  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • nie wszystkie dokumenty PDF są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, brak znaczników sekcji nawigacyjnych czy tytułów itp.).


Wyłączenia:


  • zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
    
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
                                         

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

     

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.        Link do Rzecznika Praw Obywatelskich.
   

Dostępność architektoniczna:


      
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym przy ulicy Brzozowej 9 w Golubiu-Dobrzyniu

1. Dostępność wejścia do budynku.

Dla pracowników i interesantów dostępne jest jedno wejście główne.
Wejście do budynku po schodach od ulicy Brzozowej, wejście przez drzwi jednoskrzydłowe  otwierane ręcznie. 
Za drzwiami  korytarz główny. Z poziomu korytarza na piętro prowadzą schody.

Informacja główna w sekretariacie. Pomieszczenie znajduje się po prawej stronie korytarza na parterze budynku.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

    brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
    brak dostosowania schodów dla osób niepełnosprawnych,
    brak windy

   Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

3. Opis dostosowań

    przed budynkiem nie zapewniono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
    brak informacji dotykowej/głosowej,
    w budynku nie funkcjonują obszary kontroli,
    do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    w budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego,
    budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
    w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących


       

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowyc

      


            Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z
            niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.           

            Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście.
            Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
      

            Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza
            tabulacji (Tab).
       


   

Załączniki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij